باکس زیبای آلسترومریای CGC-153

باکس زیبای آلسترومریای CGC-153

85,000   تومان
این گل به دلیل گل های از نوع شاخه ای ان کاشته و پرورش داده می شد. میتوان به گلدهی با عملکرد بالا به عنوان یکی از ویژگی های منحصر به فرد گل آلسترومریا اشاره کرد.بدون آن که این گیاه را در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار دهید به آن نور زیادی برسانید. در دمای گلخانه ای 16 تا 18 درجه سانتیگراد در طول روز و 10 تا 13 درجه سانتیگراد در طول شب نگهداری کنید. از تکنیک های رشد متداوم و تبدیل غنچه های زیاد آن به گل این است که این گل را در شرایطی نسبتا خشک و خنک نگهداری کنید.در واقع در خشکی کم بهترین رشد را دارد.این گونه از گل طیف وسیعی از رنگ ها را از آن خود کرده است.رنگ های ارغوانی، بنفش، صورتی، قرمز، زرد، نارنجی، سفید و ترکیب های دورنگ.یک گلدان داوودی میتواند مواد شیمیائی موجود در هوای اتاق را فیلتر کند.موادی از قبیل بنزوات ها که معمولا در شوینده ها و صابون و نیز هوای شهر به وفور یافت می شود.داوودی دارای 23000گونه است که بسیاری از آنها حتی مصرف خوراکی نیز دارند. فلسفه رنگ ها: گل های زرد رنگ بسیار شادی اور بوده و سنبل موفقت و غرور هستند. گلهای نارنجی نشان دهنده جسور بودن شخص است و سرشار از حس و شور زندگی است. گل های نارنجی به شور، اشتیاق و هیجان اشاره دارند.

جزییات

تعداد:

10 عدد السترومریای اتشی
10 عدد السترومریای صورتی
10 عدد السترومریای زرد
15 عدد داوودی آتشی دورنگ
1 باکس لوکس ژورنالی مدل 2017
 

نور : نیاز نوری بالای دارد ولی از تابش مستقیم نور خورشید باید در امان باشد
دما :دمای گلخانه ها در شب بین 13-10درجه سانتیگراد نگه داشته میشود.در حالیکه دمای گلخانه در زمستان بین 18-16 درجه سانتیگراد در نظر گرفته میشود.آبیاری :گل آلسترومریا در شرایط خشکی کم بهترین رشد را دارد.آبیاری بیش از حد سبب پوسیدگی ریشه این گیاه میشود و فقط در زمان شروع رشد این گیاه زیبا  لازم است.

Chrysanthemums the last longing flower ever known.it has so many health benefits like heart improvements through regulating blood pressures, if you drink chrysanthemums tea regularly it will prevent loosing density of bones.it also is a great source of vitamin C and A which are both helpful in immune system and vision improvement.
Using them in room will purify the air. You absolutely use different types of detergents in room and will produce tones of benzene in the air but don’t worry having this flower in the room will filter all of it.

5/5 0 0 0
فرم ارسال نظرات
Scroll