باکس گل آلسترومریا

باکس گل آلسترومریا

135,000   تومان
باکس آلسترومریا.میتوان به گلدهی با عملکرد بالا به عنوان یکی از ویژگی های منحصر به فرد گل آلسترومریا اشاره کرد.بدون آن که این گیاه را در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار دهید به آن نور زیادی برسانید.در دمای گلخانه ای 16 تا 18 درجه سانتیگراد در طول روز و 10 تا 13 درجه سانتیگراد در طول شب نگهداری کنید.از تکنیک های رشد متداوم و تبدیل غنچه های زیاد آن به گل این است که این گل را در شرایطی نسبتا خشک و خنک نگهداری کنید.در واقع در خشکی کم بهترین رشد را دارد.یک گلدان داوودی میتواند مواد شیمیائی موجود در هوای اتاق را فیلتر کند.موادی از قبیل بنزوات ها که معمولا در شوینده ها و صابون و نیز هوای شهر به وفور یافت می شود.داوودی دارای 23000گونه است که بسیاری از آنها حتی مصرف خوراکی نیز دارند.

جزییات

تعداد:

10 شاخه آلسترومریای زرد
10 شاخه آلسترومریای صورتی
10 شاخه آلسترومریای قرمز
10 شاخه داوودی مینیاتوری زرد آتشی
1 عدد باکس گل گرد مشکی
شناسه محصول:CGC-156

این محصول در باکس صورتی
سفارش تلگرامی
کانال تلگرامی
صفحه اینستاگرام
ویدئوهای ما در آپارات

باکس گل آلسترومریا
بمیتوان به گلدهی با عملکرد بالا به عنوان یکی از ویژگی های منحصر به فرد گل آلسترومریا اشاره کرد.
بدون آن که این گیاه را در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار دهید به آن نور زیادی برسانید.
در دمای گلخانه ای 16 تا 18 درجه سانتیگراد در طول روز و 10 تا 13 درجه سانتیگراد در طول شب نگهداری کنید.
از تکنیک های رشد متداوم و تبدیل غنچه های زیاد آن به گل این است که این گل را در شرایطی نسبتا خشک و خنک نگهداری کنید.در واقع در خشکی کم بهترین رشد را دارد.داشتن یک گلدان داوودی در اتاق موجب فیلتر شدن مواد شیمیائی در هوا مانند بنزوات ها که مواد معمول در انواع شوینده ها و صابون و نیز هوای شهری هستند شده و نیز بسیاری از گونه های آن خوراکیست.در رنگ های بسیار متنوع و بیش از 23000 گونه ثبت شده از آن در طبیعت وجود دارد.

این محصول در باکس صورتی
سفارش تلگرامی
کانال تلگرامی
صفحه اینستاگرام
ویدئوهای ما در آپارات

 

Chrysanthemums the last longing flower ever known.it has so many health benefits like heart improvements through regulating blood pressures, if you drink chrysanthemums tea regularly it will prevent loosing density of bones.it also is a great source of vitamin C and A which are both helpful in immune system and vision improvement.
Using them in room will purify the air. You absolutely use different types of detergents in room and will produce tones of benzene in the air but don’t worry having this flower in the room will filter all of it.
 

5/5 0 0 0
فرم ارسال نظرات
Scroll <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-124202654-1"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'UA-124202654-1');
</script>